پسرای امیدیه

به قول شاعر :

نشنو از نی نی حصیری بی نواست / بشنو از دل دل سرای کبریاست
نی چو سوزد تل خاکستر شود / دل چو سوزد خانه دلبر شود

+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان ۱۳۸۵ساعت 17:21  توسط محمد  |